iBite Support:
support@ibite.company
of
+32 9 277 93 48

IBM belooft dit jaar quantum computing 100x sneller te maken

IBM belooft dit jaar quantum computing 100x sneller te maken

IBM is een van de bedrijven die hard werkt aan quantum computing systemen, vandaag is bekend gemaakt dat de komende tijd forse stappen worden gezet. IBM is van plan de technologie behoorlijk te versnellen en werkt zelfs al aan een quantum computer met 1 miljoen qubits aan boord. 

Het bedrijf is van plan om dit jaar een honderdmaal snellere runtime te introduceren. Hiermee kunnen complexe taken in een paar uur voltooid worden. Tot nu toe waren voor dergelijke taken dagen rekentijd nodig. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de Qiskit runtime. Hiermee is het mogelijk om meer quantum circuits gelijktijdig en sneller uit te voeren.

Update 9-2-2021 8:25

We hebben navraag gedaan bij IBM, hoe men de versnelling denkt te bereiken. Hieronder vind je het uitgebreide antwoord dat we hebben mogen ontvangen. De versnelling wordt gebruikt door gebruik te maken van informatie uit eerdere metingen, op het moment dat circuits worden herhaald. 

Within this Development Roadmap is the announcement of Qiskit Runtime in 2021. Qiskit Runtime is a Qiskit improvement to support iterative, efficient running of different circuits, and updating the future circuits based on measurements of the previous ones – which adds up to demonstrating, later in the year, a significant performance increase (the “speedup”).

Qiskit Runtime is an execution environment that increases the capacity to run more at a much faster rate than ever before. Quantum runtime rethinks the classical-quantum workflow so that programs execute on classical hardware located beside quantum hardware, slashing latencies emerging from communication between the user’s computer and the quantum processor. These improvements will lead to a 100x speedup in workflows exploiting iterative circuits this year, allowing our quantum systems to run jobs that could take months today in just a few hours.


IBM versnelt dit jaar quantum computing berekeningen.

In 2022 zal IBM dynamische circuits aan gaan bieden en hierdoor kunnen qubits worden gemeten, zonder decoherentie oftewel verlies van informatie.  

In 2023-2024 wordt het mogelijk om dynamische circuits te maken waarbij het mogelijk wordt om traditionele als quantuminstructies te combineren.


IBM’s Quantum roadmap

Naast dit nieuws, is IBM dit jaar ook van plan de IBM Eagle quantum computer te presenteren, een quantum computer met 127 qubits. In 2023 zou de Osprey moeten volgen met maar liefst 433 qubits. Een jaar later volgt er een met maar liefst 1121 qubits. Ook werkt het al aan Golden Eye die een miljoen qubits moet gaan bevatten. 


De IBM Golden Eye quantum computer moet een miljoen qubits gaan bevatten.

In onderstaande opname krijg je een impressie van de ontwikkelingen bij IBM op dit moment.https://www.youtube.com/embed/WCPns_SYCJU

Bron: hardware.info

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *